Go to Top

Raad van advies

Onze Raad van Advies bestaat uit deskundigen op verschillende gebieden, die ons gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit hun eigen expertise en ervaring. Dat betekent een extra waarborg voor onze deskundige en betrouwbare dienstverlening.

 

Frits Voermans

Heeft vanaf 1985 tot 2007 gewerkt in het AMC in verschillende zorggerelateerde directiefuncties. Is vanaf 2000 actief als bestuurder/toezichthouder bij instellingen die langdurige zorg verlenen op het gebied van dialyse, verpleging, verzorging en thuiszorg. Is auditor/voorzitter van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen en beoordeelt deze instellingen met name ziekenhuizen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg.

Weet de weg in ‘zorgland’ en stelt zijn kennis en (persoonlijke) ervaringen graag ter beschikking aan anderen.

Hans Borren

Hans Borren werd in 1992 benoemd tot notaris te Amsterdam. Hij maakt sinds 1991 deel uit van de maatschap Mr. M.J. Meijer c.s., notarissen. Dit kantoor is sinds 1909 gehuisvest aan de Keizersgracht 695-699 te Amsterdam. Het kantoor heeft zich nadrukkelijk nooit geassocieerd met andere beroepsbeoefenaars. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid staan hoog in het vaandel. Het kantoor oefent de algemene notariële praktijk uit. De maten zijn vertegenwoordigd in veel besturen van (culturele) instellingen in en buiten Amsterdam.

Hans Borren is sinds 2002 estate planner en sinds 2010 gecertificeerd lid van de EPN (Estate Planners in het Notariaat).

Antoon van Balkom

Antoon van Balkom studeerde economie en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam; hij werkte als ondernemer in Amerika en Duitsland; hij is onder meer oprichter van het U-Center in Zuid Limburg, een kliniek voor mensen met een burn out of verslavingsproblematiek. Tevens is hij als adviseur betrokken bij een aantal nieuwe initiatieven.