Go to Top

Afwikkeling nalatenschap

Alle bezittingen en schulden die iemand achterlaat bij overlijden noemt men nalatenschap. In een testament wordt vaak ook een executeur benoemd; iemand die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het testament. AlterEgo Services heeft ook de nodige kennis en ervaring om als executeur op te treden en is onafhankelijk en neutraal.

Deze integrale aanpak schept helderheid voor de erfgenamen.