Go to Top

Administratie en post

U wordt dagelijks overspoeld met informatie per post en internet. Het bijhouden van uw administratie, het betalen van rekeningen, het indienen van diverse (digitale) aanvragen en de correspondentie met verschillende instanties en bedrijven is tijdrovend en vaak ingewikkeld.

AlterEgo Services neemt deze zakelijke beslommeringen voor u uit handen en verzorgt uw postbehandeling en (financiële) administratie, ook bij u thuis.