Go to Top

AlterEgo Services ontzorgt u en uw dierbaren. Nu en in de toekomst


Mijn financiën en administratie

Het bijhouden van uw administratie, het betalen van rekeningen, het indienen van diverse (digitale) aanvragen en de correspondentie met verschillende instanties en bedrijven. Tijdrovend, ingewikkeld en vervelend, maar wel belangrijk.

Zorgen voor later

Een levenstestament geeft antwoord op de vraag wat er moet gebeuren op het moment dat u niet meer in staat bent om zelf uw zakelijke en persoonlijke belangen te behartigen. Inclusief uw wensen aangaande medische behandeling.

Mijn dagelijks leven geregeld

U wilt of kunt niet altijd een beroep doen op uw familie of vrienden voor allerlei praktische zaken. Denk aan assistentie in en om het huis, vervoer en gezelschap, aflossing van de mantelzorger, een dagelijkse belservice of een luisterend oor.

Bewindvoering en mentorschap

Een bewindvoerder kan worden aangesteld ter bescherming van uw financiële belangen. In sommige gevallen kan curatele nodig zijn. En voor de behartiging van uw medische en persoonlijke belangen kan een mentor worden aangewezen.

Nieuws