Go to Top

Zorgen voor later

AlterEgo Services adviseert en begeleidt u tijdens deze langdurige en complexe trajecten en beschikt daarnaast over een betrouwbaar en professioneel netwerk dat hierbij kan worden ingeschakeld. 

AlterEgo Services adviseert en begeleidt u tijdens deze langdurige en complexe trajecten en beschikt daarnaast over een betrouwbaar en professioneel netwerk dat hierbij kan worden ingeschakeld. 

AlterEgo Services adviseert en begeleidt u tijdens deze langdurige en complexe trajecten en beschikt daarnaast over een betrouwbaar en professioneel netwerk dat hierbij kan worden ingeschakeld.

future ahead concept

Advies (levens)testament

Een levenstestament geeft antwoord op de vraag wat er moet gebeuren op het moment dat u tijdelijk of permanent niet meer in staat bent om zelf uw zakelijke en persoonlijke belangen te behartigen. Dat kan zowel om fysieke als om psychische redenen zijn, bijv. door een ongeluk of (opkomende) dementie. In Amerika heeft inmiddels 42% van de bevolking een zogeheten “living will”. Ook in Nederland zien steeds meer mensen het belang ervan in. Denk aan het betalen van rekeningen, het doen van belastingaangiften, het behartigen van uw zakelijke en persoonlijke belangen, de keuze van een zorginstelling of uw wensen aangaande medische behandelingen. Dit en nog veel meer kunt u vast laten leggen in een levenstestament, waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger, zodat de dingen nog steeds zoveel mogelijk gaan zoals u het zelf zou doen. Een zelfgeschreven brief waarin u uw wensen vastlegt, volstaat in veel gevallen niet en wordt door instanties vaak niet geaccepteerd. U kunt ook AlterEgo Services als neutrale en deskundige zaakwaarnemer aanwijzen. AlterEgo Services inventariseert aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, samen met u, hoe u het wilt regelen. Wij adviseren waar nodig en zorgen voor vastlegging bij een notaris van uw keuze tegen gereduceerd tarief. Het levenstestament wordt geregistreerd in een Centraal Register. Geen digitale invuloefening maar zorgvuldig maatwerk. In een levenstestament bepaalt u wat er moet gebeuren tijdens uw leven; in een testament legt u vast wat er moet gebeuren na uw overlijden. Wie een levenstestament opstelt, doet er goed aan ook een testament op te laten maken. Ook hierbij kan AlterEgo Services u adviseren en begeleiden.

Afwikkeling nalatenschap

Alle bezittingen en schulden die iemand achterlaat bij overlijden noemt men nalatenschap. In een testament wordt vaak ook een executeur benoemd; iemand die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het testament. AlterEgo Services heeft ook de nodige kennis en ervaring om als executeur op te treden en is onafhankelijk en neutraal. Deze integrale aanpak schept helderheid voor de erfgenamen.