Go to Top

Anderen over ons

De heer Van der L te E.: “Ik heb een alarmknop voor de thuiszorg en een voor AlterEgo Services. Mij kan niks gebeuren.”

Ik ben alleenstaand en begin 70. Na een val binnenshuis, had ik gelukkig via het alarm snel hulp, via de thuiszorg. Toen begon ik  wel na te denken, wat er moet gebeuren op zakelijk terrein als mij iets overkomt. Ik had een interview op de radio gehoord met AlterEgo Services en zocht contact. Inmiddels is er op advies en met begeleiding van AlterEgo Services een levenstestament opgesteld waarin alles is vastgelegd. Een volmacht voor de  bankzaken, welk ziekenhuis, welk verpleeghuis, een euthanasieverklaring, de plek waar mijn wachtwoorden liggen, de begrafenisondernemer. In de meterkast hangt het nummer van AlterEgo Services naast  het noodnummer van de thuiszorg. In geval van calamiteiten kan AlterEgo Services direct alles overnemen. Het geeft mij een gerust gevoel.

Mevrouw D. te A.: “Ik heb de bewindvoering van mijn moeder uitbesteed aan AlterEgo Services. Dat heeft me al heel wat kopzorgen en geld bespaard.”

Een half jaar geleden kreeg mijn moeder plotseling een herseninfarct. Sindsdien verblijft ze in een verpleeghuis in Den Haag. Ik zelf woon in Amsterdam en mijn broer in het buitenland, zodat de zorg voor mijn moeder voornamelijk op mijn schouders rust. Plus de zakelijke beslommeringen. Indicatiestelling, keuze van verpleeghuis, bankzaken, belastingen, het regelen van de bewindvoering etc. Allemaal zaken waar je eigenlijk niet op zit te wachten, je wilt gewoon zoveel mogelijk aandacht aan je moeder  besteden in plaats van aan al dat papierwerk. Dat laten mijn broer en ik nu door AlterEgo Services doen.  Meer tijd voor mijn moeder en minder kopzorgen voor mij!

De heer J.H. te B.:  “Door mijn drukke praktijk als advocaat en frequent verblijf in het buitenland, had ik nauwelijks tijd voor mijn eigen administratie, laat staan die voor mijn moeder”

AlterEgo Services doet zowel mijn eigen administratie als die van mijn moeder. Ze rapporteren mij elke maand hoe de zaken ervoor staan. Zo hoef ik mij nergens druk over te maken.

De heer Van B. te A.: “Als ondernemer, echtgenoot en vader heb ik de nodige verantwoordelijkheden. Wat gebeurt er nu als mij iets overkomt? Dat heb ik nu goed geregeld in een levenstestament. Toch een hele zorg minder.”