Go to Top

Klacht-bezwaar en beroepsprocedures

Als we het ergens niet mee eens zijn, een antwoord of reactie van een instantie onrechtvaardig vinden, blijft het vaak bij  boosheid. Toch loont het de moeite om te bezien of u geen bezwaar kan maken of in beroep kan gaan. AlterEgo Services staat u bij met praktische adviezen bij die procedures.