Go to Top

Mijn financiën en administratie

Wat moet u met de stroom aan informatie die dagelijks op u afkomt per post of internet? Zoekt u iemand die uw administratie doet, al dan niet bij u thuis? Ziet u op tegen het corresponderen via de computer met allerlei instanties en bedrijven?
Wilt u assistentie bij uw belastingaangiften, verzekeringskwesties of zorgaanvragen?  Heeft u behoefte aan toezicht op uw bankzaken of vermogensbeheer?
Overweegt u een levenstestament en een testament te laten maken en wilt u hier advies over?
Zoekt u een deskundige en betrouwbare bewindvoerder of een goede afwikkeling van een nalatenschap?

Administratie en post

U wordt dagelijks overspoeld met informatie per post en internet. Het bijhouden van uw administratie, het betalen van rekeningen, het indienen van diverse (digitale) aanvragen en de correspondentie met verschillende instanties en bedrijven is tijdrovend en vaak ingewikkeld. AlterEgo Services neemt deze zakelijke beslommeringen voor u uit handen en verzorgt uw postbehandeling en (financiële) administratie, ook bij u thuis.

Verzekeringen en declaraties

Het beoordelen van declaraties en verzekeringskwesties, het zijn vaak tijdrovende trajecten. Daarnaast heeft niet iedereen familie of vrienden op wie een beroep gedaan kan worden. Het is heel goed voor te stellen dat de behandeling van dit soort zaken lastig voor u is. Het zijn ingewikkelde klussen en er komt veel papierwerk bij kijken. Bijvoorbeeld het maken van een risico inventarisatie of het controleren van de lopende verzekeringen AlterEgo Services assisteert en begeleidt u met uw verzekeringen en declaraties, waardoor u tijd heeft voor andere dingen.

Belastingen en hypotheken

Alterego Services assisteert u bij uw belastingaangifte en kan voor complexe aangiften een beroep doen op deskundige adviseurs. In bepaalde situaties kan het van belang zijn uw hypotheek af te lossen of te herzien. Bij de beoordeling daarvan werkt AlterEgo Services samen met een erkend en onafhankelijk hypotheekadviseur.

Bankzaken en vermogensbeheer

Het beheer van uw vermogen is tijdrovend en complex. Als u liever niet wekelijks bezig bent met uw bankzaken en/of vermogensbeheer kan AlterEgo Services hierbij assisteren. Naast het doen van betalingen kan AlterEgo Services u inzicht geven in de adviezen en overige communicatie van uw bank en/of vermogensbeheerder. AlterEgo Services heeft antwoord op al uw vragen en neemt de dingen van u over die u zelf niet wilt of kunt doen.

Klacht-bezwaar en beroepsprocedures

Als we het ergens niet mee eens zijn, een antwoord of reactie van een instantie onrechtvaardig vinden, blijft het vaak bij boosheid. Toch loont het de moeite om te bezien of u geen bezwaar kan maken of in beroep kan gaan. AlterEgo Services staat u bij met praktische adviezen bij die procedures.