Go to Top

Belastingen en hypotheken

Alterego Services assisteert u bij uw belastingaangifte en kan voor complexe aangiften een beroep doen op deskundige adviseurs.

In bepaalde situaties kan het van belang zijn uw hypotheek af te lossen of te herzien. Bij de beoordeling daarvan werkt AlterEgo Services samen met een erkend en onafhankelijk hypotheekadviseur.