Go to Top

Een levenstestament, wat is het en wat heb ik eraan?

Misschien ben je de term levenstestament al eens tegengekomen. Wat is een levenstestament eigenlijk en wat kan het voor je doen? Een levenstestament legt vast wat jij wilt dat er gebeurt als je door ziekte of een ongeluk tijdelijk uit de running bent.

Het is iets waar je natuurlijk liever niet aan denkt maar wat ons helaas allemaal kan overkomen. In zo’n geval wil je dat er dingen geregeld worden die je op dat moment zelf niet meer kunt. In het levenstestament leg je bijvoorbeeld vast wie er bij je bankrekening en je passwords kan, wie een volmacht krijgt om jouw zaken te regelen, wie je gaat verzorgen, waar je wilt revalideren. Je legt vast wat jouw medische wensen zijn, kortom alles wat je normaal gesproken niet uit handen wilt geven maar in zo’n geval heb je geen andere keus.

In de VS heeft 42% van de bevolking zo’n ‘living will’. Met het levenstestament hou je de regie in eigen hand, zodat je je zaken niet aan het toeval  overlaat of er anderen mee belast. Een levenstestament heb je dus naast het bekende testament, dat pas werkt als je overleden bent.

AlterEgo Services is een onafhankelijke en deskundige dienstverlener. AlterEgo inventariseert aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, samen met jou, hoe je het wilt regelen, we adviseren waar nodig en zorgen voor vastlegging bij een notaris van jouw keuze tegen gereduceerd tarief. Geen digitale invuloefening, maar zorgvuldig maatwerk!