Go to Top

Het belang van wilsverklaringen

Afgelopen zaterdag 11 oktober was de Internationale Dag van de Palliatieve zorg. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Geen leuk onderwerp dus, maar wel belangrijk.

Centraal thema van deze dag was het belang van het goed en tijdig regelen van financiële aspecten, medische wensen en praktische zaken. Hierdoor wordt de positie van de patiënt en zijn naasten versterkt. Dat zorgt voor rust. Voor je uitschuiven geeft juist onrust.

Bij de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag heeft de staatsecretaris de status van de schriftelijke wilsverklaring bevestigd en aangegeven dat er naderhand geen mondelinge bevestiging meer vereist is.Voor het einde van het jaar komt er een handleiding voor patiënten, die door artsen en andere professionals moet worden gevolgd.

Ook wordt de “niet-reanimeer penning” gelijk gesteld aan een schriftelijke verklaring, zodat die alleen op zeer gegronde reden kan worden genegeerd.Nuttige informatie over dit onderwerp is verder te vinden in de KNMG brochure “Praat op tijd over uw levenseinde” op www.KNMG.artsennet.nl

Mantelzorg

Op 10 november vindt de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg plaats.  Thema van die dag is ” Allemaal verhalen”. Op verschillende podia in het land kunnen mantelzorgers hun verhalen en ervaringen delen. Die dag worden de martelzorgers in het zonnetje gezet! Vrijwilligers zullen die dag waar mogelijk voor vervanging van de deelnemende mantelzorgers zorgen. AlterEgo Services werkt hier graag aan mee.

AlterEgo Services is een onafhankelijke en deskundige dienstverlener. AlterEgo inventariseert aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, samen met u, hoe u uw financiële en medische wensen wilt regelen. We adviseren waar nodig en zorgen voor vastlegging bij een notaris van uw keuze tegen gereduceerd tarief. Geen digitale invuloefening, maar zorgvuldig maatwerk!