Go to Top

Ook goede voornemens?

AlterEgo Services is verheugd en trots u te kunnen mededelen dat ons team is uitgebreid met mr Nel Barendsen.
Zij brengt haar uitgebreide werkervaring bij een seniorenorganisatie mee: zoals juridische en financiële advisering, belangenbehartiging en inkomensbeheer.

Dit betekent onder meer dat wij u nu ook kunnen helpen met individuele belangenbehartiging en met allerlei klachten en bezwaar- en beroepsprocedures. Vaak zien mensen op tegen de rompslomp die het met zich mee brengt om bezwaar te maken tegen een beslissing van welke instantie dan ook. Of om een klacht in te dienen. Wij nemen dat graag van u over, zodat u bijvoorbeeld niet naar een dure advocaat hoeft te stappen.

Nel BarendsenNel Barendsen zal daarnaast tevens als mentor beschikbaar zijn voor mensen die een medische belangenbehartiger nodig hebben. Tot nu toe trad AlterEgo alleen op als bewindvoerder; wij bieden dus nu ook mentorschap aan. Want ook hier geldt: niet iedereen heeft familie of vrienden die dit op zich kunnen nemen als u zelf niet of moeilijk in staat bent medische en financiële beslissingen te nemen.
Met uw vragen over de veranderingen in de zorg kunt u ook bij ons terecht. Hiermee komen wij nog meer tegemoet aan het brede scala van hulpvragen die onze cliënten hebben.

Nu het jaar ten einde loopt, is de tijd van de goede voornemens aangebroken. Misschien loopt ook u al enige tijd rond met de gedachte uw zaken te regelen voor het geval u het onverhoopt niet meer zelf kan. Neem dan contact met ons op voor het maken van een oriënterend gesprek, waarin we de mogelijkheden met u doornemen.

AlterEgo Services wenst u sfeervolle en mooie Kerstdagen en natuurlijk een heel gezond en voorspoedig 2015.