Go to Top

Archives

AlterEgo Bewind en Mentorschap

link icon

Er is veel landelijke aandacht voor het beschermen van senioren tegen financieel misbruik. Omdat ouderen vaak deels of volledig afhankelijk zijn van anderen, kunnen ze hiervoor kwetsbaar zijn. Het bestaat in allerlei soorten en maten. Voorbeelden zijn het ontvreemden van geld, sieraden en andere goederen, maar ook pinnen met de bankpas of overboekingen doen. In circa 85% van de gevallen is de pleger een familielid, maar ook mantelzorgers, professionals en Lees verder

Participatiewet en nu?

link icon

Toen het huidige kabinet in 2015 de Participatiewet invoerde, had het er grote verwachtingen van. Niet alleen zou het zorgstelsel eenvoudiger worden, maar ook het streven om mensen langer thuis te laten wonen zou ondersteund worden. Maar hoe is het in de praktijk gegaan? De meeste ouderen vinden het prettig om in hun vertrouwde omgeving te blijven en zullen dan ook graag zeggen dat alles goed gaat en ze zich Lees verder

Het eigen risico op de schop?

link icon

De Tweede Kamer verkiezingen zijn achter de rug en er wordt een coalitie gesmeed, maar wat er over de zorg in het regeerakkoord komt is nog onbekend. Wat we wel weten is wat de verschillende partijen vinden van de zorg in ons land. Een belangrijk aspect daarvan is het eigen risico van € 385, waarvoor allerlei varianten werden aangedragen. Van handhaven (VVD en D’66), terugbrengen tot maximaal €220 (CDA, CU Lees verder

Weet u wat u doet?

link icon

Onlangs was in het nieuws dat advocaten het steeds drukker hebben met rechtszaken over het testament van een ouder die is overleden. Want wist ma door haar dementie nog wel wat ze deed toen ze haar kinderen onterfde en het spaargeld aan een goed doel schonk? Of een van de kinderen tot enig erfgenaam benoemde en de andere onterfde? Door de vergrijzing hebben notarissen meer en meer te maken met Lees verder

Wanneer je er alleen voor staat…

link icon

Voorbeeld uit de praktijk van AlterEgo Services. We worden gebeld door een bevriende vermogensbeheerder, die wel vaker cliënten doorstuurt. Of wij contact op willen nemen met een cliënte van hem van 85 jaar. Mevrouw woont zelfstandig in een royaal appartement, maar heeft besloten toch maar naar een serviceflat te verhuizen, nu ze nog goed is. Mevrouw overziet de verhuizing en wat daarbij komt kijken totaal niet. Ze heeft 35 jaar Lees verder

Van je familie moet je het hebben!?

link icon

Deze maand, die in het teken staat van familiefeesten als Sinterklaas en Kerstmis, komt  het notariaat met een onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse families met onderlinge ruzies te maken heeft. Veelal gaan die over geldkwesties en over de verzorging van de ouders. Bij voorbeeld een van de kinderen die als enige de zorg op zich heeft genomen en tegelijk ook de financiën van vader of Lees verder

Het nieuwe zorgstelsel: een doolhof?

link icon

Op dit moment zijn er 2,9 miljoen 65-plussers. Verwacht wordt dat dit aantal in 2040 4,6 miljoen zal zijn. Het aantal 80-plussers zal de komende jaren ook aanzienlijk toenemen. De overgrote meerderheid van de huidige senioren is vitaal, gezond en actief. Ruim 33% van alle senioren werkt als vrijwilliger, heeft een betaalde baan of is actief lid van een vereniging of politieke partij. Daarnaast is een grote groep werkzaam als mantelzorger of past regelmatig met veel plezier op de kleinkinderen. Lees verder

Ook goede voornemens?

link icon

AlterEgo Services is verheugd en trots u te kunnen mededelen dat ons team is uitgebreid met mr Nel Barendsen. Zij brengt haar uitgebreide werkervaring bij een seniorenorganisatie mee: zoals juridische en financiële advisering, belangenbehartiging en inkomensbeheer. Dit betekent onder meer dat wij u nu ook kunnen helpen met individuele belangenbehartiging en met allerlei klachten en bezwaar- en beroepsprocedures. Vaak zien mensen op tegen de rompslomp die het met zich mee brengt Lees verder

Het belang van wilsverklaringen

link icon

Afgelopen zaterdag 11 oktober was de Internationale Dag van de Palliatieve zorg. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Geen leuk onderwerp dus, maar wel belangrijk. Centraal thema van deze dag was het belang van het goed en tijdig regelen van financiële aspecten, medische wensen en praktische zaken. Hierdoor wordt de positie van de patiënt en zijn naasten versterkt. Dat Lees verder

Een levenstestament, wat is het en wat heb ik eraan?

link icon

Misschien ben je de term levenstestament al eens tegengekomen. Wat is een levenstestament eigenlijk en wat kan het voor je doen? Een levenstestament legt vast wat jij wilt dat er gebeurt als je door ziekte of een ongeluk tijdelijk uit de running bent. Het is iets waar je natuurlijk liever niet aan denkt maar wat ons helaas allemaal kan overkomen. In zo’n geval wil je dat er dingen geregeld worden die Lees verder