Go to Top

Van je familie moet je het hebben!?

Deze maand, die in het teken staat van familiefeesten als Sinterklaas en Kerstmis, komt  het notariaat met een onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse families met onderlinge ruzies te maken heeft. Veelal gaan die over geldkwesties en over de verzorging van de ouders. Bij voorbeeld een van de kinderen die als enige de zorg op zich heeft genomen en tegelijk ook de financiën van vader of moeder beheert, ouders die een of meer kinderen hebben onterfd, onenigheid bij de verdeling van een nalatenschap. Het zijn vaak pijnlijke kwesties met soms onherstelbare schade aan de familieverhoudingen.
Hieruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om zaken vooraf goed te regelen en zo als het ware de regie in eigen hand te houden. Juist om complicaties te voorkomen is het in veel gevallen raadzaam om hierbij een onpartijdige en deskundige buitenstaander te betrekken.  Als gevolmachtigde, zaakwaarnemer, bewindvoerder, mentor of executeur. Dat kan onnodige misverstanden, scheve verhoudingen en ruzies voorkomen.
En als er desondanks toch onenigheid mocht ontstaan vinden wij dat de kritiek zich beter op een buitenstaander kan richten dan op een familielid. AlterEgo Services is een bureau dat met een professionele en tegelijk persoonlijke blik kijkt naar wat er speelt en wat er nodig is om zowel ouders als kinderen zorg uit handen te nemen.
                                                            
AlterEgo Services nu ook in Oost-Nederland

AlterEgo werkt landelijk en is blij met de uitbreiding van onze aanwezigheid in het oosten van Nederland. Vanaf januari is Dirk van Schie onze man in deze regio, die hij vanuit zijn woonplaats Gorssel gaat bedienen. Een korte kennismaking:

“In samenspel met de cliënt tot oplossingen komen die aansluiten bij de achterliggende behoefte, die realistisch zijn en die werken, is mijn streven. Onderwerpen die als lastig worden ervaren voor elkaar krijgen, geeft mij voldoening. Mijn juridisch-economische en bedrijfskundige kennis en mijn jarenlange werkervaring komen daarbij van pas. Een goede relatie en vertrouwen zijn evenzeer van belang.
Ook als er een goede analyse is gemaakt, heb je het in mijn ogen pas goed gedaan als een cliënt of familie ervaart voor langere tijd een belangrijke stap verder te zijn gekomen. Het is mijn taak een goed beeld te krijgen van persoonlijke wensen en risico’s te onderkennen en goed af te wegen. Tot een oplossing komen die evenwichtig is en in praktische zin realistisch, en desgevraagd taken overnemen die binnen de familie moeilijk liggen. Ik vind het ook belangrijk om voorstellen te doen die op een breed draagvlak kunnen rekenen.
Waar ik betrokken ben bij het oplossen van vragen voor anderen, houd ik steeds het ‘grote plaatje’ voor ogen en waak ik over de autonomie van de degenen om wie het gaat. Ik richt me op het komen tot een evenwichtige keuze en, als dat wordt gevraagd, het voeren van regie op de uitvoering.”