Go to Top

Het nieuwe zorgstelsel: een doolhof?

Op dit moment zijn er 2,9 miljoen 65-plussers. Verwacht wordt dat dit aantal in 2040 4,6 miljoen zal zijn. Het aantal 80-plussers zal de komende jaren ook aanzienlijk toenemen.

De overgrote meerderheid van de huidige senioren is vitaal, gezond en actief. Ruim 33% van alle senioren werkt als vrijwilliger, heeft een betaalde baan of is actief lid van een vereniging of politieke partij. Daarnaast is een grote groep werkzaam als mantelzorger of past regelmatig met veel plezier op de kleinkinderen.
Meer dan de helft van de huidige 65-plussers is alleenstaand, van de huidige 75-plussers zelfs 65%.

Sinds 1 januari 2015 is het zorgstelsel ingrijpend gewijzigd. Mensen moeten meer de eigen regie gaan nemen, zelfstandig en zelfredzaam zijn.
Rondom het nieuwe zorgstelsel is veel commotie en onduidelijkheid. De politiek en de pers roeren zich vrijwel dagelijks. Het gaat vooral over de vergoeding die zorgverleners krijgen. Het betreft dus niet zozeer de zorgverlening zelf.

Naast deze vergoedingsperikelen is het voor veel mensen nog onduidelijk bij wie je nu moet zijn met welke vraag en wie het gaat betalen. Immers ook daarin is het nodige veranderd. Als we de media moeten geloven is het allemaal een grote puinhoop. Maar is dat ook zo?
Veranderingen wekken altijd weerstand op, maar je zou het ook een vereenvoudiging kunnen noemen.

Als je gezond bent en niets mankeert gaat de ontstane opwinding misschien grotendeels langs je heen. Maar iedereen kent wel iemand in de familie of omgeving die er wel degelijk mee te maken heeft of binnenkort krijgt. En wat betekent dat dan? In deze link hebben wij een handig schema opgenomen dat een helder beeld schetst van de nieuwe situatie. Zie zorgschema 2015.xlsx

Duidelijk is in ieder geval dat zelfstandigheid en zelfredzaamheid de uitgangspunten zijn. Wie daarbij de regie over zijn leven wil behouden en nu of in de toekomst het gemak wil hebben van de nodige assistentie, kan een beroep op AlterEgo Services doen. Ook als iemand geen zorg nodig heeft, kunnen er hulpvragen zijn, zoals administratie, juridisch en financieel advies, bewindvoering en mentorschap. Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij AlterEgo Services.